wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres kontakt@uoli.pl lub też telefonicznie - 608091918. Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną - listem poleconym.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

 

II. Realizacja zamówienia

 1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 3. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

Przelewem na rachunek bankowy.

Dane do wpłaty:
uOli.pl
Aleksandra Gettka
Malinowa 4
84-103 Łebcz


 

Millennium Bank strona główna

97 1160 2202 0000 0005 1264 1827

Poprzez system:

  

http://www.uoli.pl/images/Przechwytywanie(1).jpg

 1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 2. Użytkownik w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl
 3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym lub na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym , w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl.
 4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera.
 5. Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

 1. W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane natychmiast ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.
 3. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący. Sprzedający zwraca najtańszy oferowany koszt dostarczenia towaru do konsumenta
 4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. Klient otrzyma nowy towar lub zwrot pieniędzy za transakcje.

Adres zwrotów towaru:
uOli.pl
Aleksandra Gettka
Malinowa 4
84-103 Łebcz

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu, niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE) 

Reklamacja:
czas na reklamację - 2 lata
Rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo. 
Reklamowany towar można zgłosić mailowo lub telefonicznie
Czas rozpatrzenia reklamacji - 14 dni

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne. 
Macie Państwo po wykryciu wady prawo:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądać usunięcia wady.
W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.
Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres:
uOli.pl Aleksandra Gettka 
ul. Malinowa 4 
84-103 Łebcz.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania i wykasowania.
 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania i wykasowania.

 

V. Postanowienia końcowe.

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: uOli.pl Aleksandra Gettka, Malinowa 4. 84-103 Łebcz
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla kupującego.

Przejdź do strony głównej
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu