wyszukiwanie zaawansowane
» Ważne informacje

Ważne informacje

Przelewem na rachunek bankowy.
Dane do wpłaty:

uOli.pl
Aleksandra Gettka
Ul. Maszoperii12
84-120 Chłapowo46213000042001067829320001

Poprzez system PayUoraz PayPal


Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego
z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat
od wydania towaru kupującemu, niesprawdzenie paczki w obecności
kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.

 

 

Przejdź do strony głównej